Hakkımızda

Mafm

Aralık 1999’da Mithat Alam’ın (RA’64-RC’68) özel bağışı ile Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mithat Alam Film Merkezi, üniversitenin Güney Kampüs’ünde yer almaktadır. Merkez’in temel misyonu, sinema bölümü bulunmayan Boğaziçi Üniversitesi’nde, sinemaya ilgi duyan öğrencilere kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak ve fikir aşamasından üretim aşamasına kadar sinemanın farklı alanlarında öğrencilerin yürütecekleri çalışmalara destek olmaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tümüyle bu amaçlara hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Merkezin ana binası, öğretim dönemi boyunca film gösterimlerinin, söyleşi, panel ve sunumların gerçekleştirildiği 61 kişilik Sinema Salonu; evlerinde film izleme olanağı olmayan veya yurtta kalan öğrencilere istedikleri filmi izleyebilmeleri olanağını sunan Film İzleme Odası; araştırmacıların ve sinemaseverlerin Merkez’in referans kütüphanesinden yararlanabileceği, öğrencilerin etkinlikler öncesi ve sonrasında ya da boş vakitlerinde sinema üzerine sohbet edebilecekleri bir buluşma noktası olan Sinefil Odası; Türkiye’nin sayılı film arşivlerinden birini gerekli teknik koşullara uygun olarak barındıran ve öğrencilerin erişimine sunan Arşiv Odası’ndan oluşmaktadır. Yine üniversitenin Güney Kampüs’ünde yer alan Natuk Birkan Binası’nda ise, öğrencilere filmlerini bilgisayarda montajlama fırsatı sunan Kurgu Odası ve merkezin yayınlarından biri olan Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin hazırlandığı ofis yer almaktadır.

Amaçlar

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, öncelikli olarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine sinema sanatını tanıtmaya, sevdirmeye ve onların bilinçli birer sinema seyircisi olmalarını sağlamaya yönelik film gösterimleri, söyleşi ve paneller düzenler. Daha aktif olarak sinemanın içinde yer almak isteyen öğrencilerei teknik ekipman dahil, her türlü olanağı sağlayarak, onları kendi kısa filmlerini üretmeleri için teşvik eder. Türkiye’de sinema konusunda eğitime katkıda bulunmayı hedefleyen Film Merkezi, film çalışmaları alanında öğrencilerin yürütecekleri bilimsel araştırmaları da desteklemek ve geliştirmektedir. Film Merkezi’nin en önemli amaçlarından biri de kapsamında düzenlenen etkinliklere ve üretilen projelere dair kitap ve dvd’ler yayınlayarak sinema alanında kalıcı bir birikim ve hafıza yaratmaktır.

Etkinlikler

Merkezin sinema salonunda, öğrenim dönemi boyunca hafta içi her gün Sinefil Gösterimleri başlığı altında toplu gösterimler ve bu gösterimleri destekleyici söyleşi, panel, sunum ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Merkez, her sene tanınmış yönetmen ve oyuncuların yanı sıra sinemanın çeşitli alanlarında çalışmış kısa filmci, belgeselci, sinema yazarı ve akademisyenleri davet ederek bu kişilerle söyleşi ve paneller düzenlemeye devam etmektedir. Film Merkezi, her ay farklı sanat dallarından ya da meslek sahalarından saygıdeğer isimlerle de söyleşiler düzenlemekte ve böylelikle sinemanın farklı alanlarla ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu söyleşilerde konuklar, bazen özel olarak seçtikleri bir filmle olan kişisel bağlarından da söz ederek, gerek  sinema gerek kendi alanları hakkındaki görüşlerini öğrencilerle paylaşırlar. Mithat Alam Film Merkezi bu gibi etkinlikleriyle, hem öğrenciler ve sinema dünyası arasında, hem de sinemayla diğer alanlar arasında bir köprü işlevi görmektedir.
Film Merkezi, kısa film ve belgeselle uğraşmak isteyen öğrencilerin teknik ve teorik açıdan kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı da amaç edinmiştir. Bu amaç çerçevesinde, Merkez’de faaliyet gösteren öğrenci gruplarının talebine bağlı olarak, sinemanın çeşitli alanlarında uzmanlaşmış isimler atölye ve seminerler vermek üzere merkeze davet edilebilmektedir.
Mithat Alam Film Merkezi, üniversitedeki öğrenci külupleri ve öğretim görevlileri tarafından tasarlanan organizasyonlara ve ülke çapındaki sinema derneklerinin etkinliklerine de kapılarını açarak önemli bir platform ve buluşma merkezi kimliği edinmiştir. Merkez bu kapsamda düzenlenen organizayonlarla sinema üzerine bilgi paylaşımı, diyalog ve düşünce üretimine katkıda bulunmaktadır.
Merkez’in tüm etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Yayınlar

Merkez’in kurulduğu ilk günlerde öğrenci insiyatifiyle çıkarılmaya başlayan, bugün Sinefil ismiyle anılan gösterim programı kitapçıkları, öğretim dönemi boyunca yılda beş kez yayımlanmaktadır. Sinefil kitapçığı, Merkez’in gösterim programında yer alan filmlerin özgün yazılarla tanıtılmasının yanı sıra, toplu gösterimlere konu olan oyuncu ve yönetmenleri, film türlerini ve ülke sinemalarını kapsamlı bir bakışla mercek altına alan yazılardan oluşmaktadır. Model olarak Türkiye’de alanında bir ilk oluşturan yayın, tamamıyla gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanmakta ve alışıldık tanıtım broşürü formatının dışına çıkarak, bir dergi gibi tasarlanmaktadır. Sinefil kitapçığı, pek çok öğrenciye, sinema üzerine düşüncelerini yazıya dökerek film eleştirisi ve teorisi konusunda kendilerini geliştirme olanağı sunmanın yanı sıra, gösterimleri takip edenlerin de izledikleri filme farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaktadır. Her sayısı 1.250 adet basılan Sinefil, ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Ayrıca, Merkez’de yıl boyunca düzenlenen ve hem ses hem de görüntü kaydı alınan tüm söyleşi, panel ve konuşmalar metne geçirilerek Sinema Söyleşileri Yıllığı kitabında her yıl düzenli olarak yayımlanmaktadır. Böylece Film Merkezi, sinemacıların seslerini ilk elden duyurararak, Türkiye’de sinema yazınındaki önemli boşluklardan birini doldurmaktadır.

2001 yılından bu yana Türkiye çapında dağıtımı gerçekleştirilen Altyazı Aylık Sinema Dergisi de özgün içeriği ve sinema gündemini takip eden yapısıyla Film Merkezi’nin önemli yayınları arasında yer almakta, genç yazarların Türkiye’deki sinema gündemi üzerine düşüncelerini ortaya koyacağı açık bir platform oluşturmaktadır.

Öğrenci Grupları

Öğrenci grupları, sinemanın farklı alanlarıyla ilgilenen öğrencilerin tümüyle kendi insiyatifleri çerçevesinde kurduğu ve söz konusu alanda kendi istekleriyle faaliyetlerde bulundukları çalışma gruplarıdır. Film Merkezi, öğrenci gruplarına, film arşivini ve çekim-kurgu olanaklarını kullanma, film gösterimi yapma, çalışma alanlarındaki uzman isimleri merkeze davet etme gibi konularda destek olmaktadır. Katılımcılarının kendi istekleriyle kurulan bu gruplar, öğrenciler arasındaki kolektif çalışma ruhunu ve işbirliğini pekiştirmekte; onlara kendilerini belli bir konuda, yine kendi çabalarıyla geliştirme imkanı sunmaktadır. Şu an merkez dahilinde, Kısa Film ve Belgesel ve Sesli Betimleme alanlarında faaliyet gösteren öğrenci grupları mevcuttur. Süreç içerisinde, tümüyle öğrencilerin isteklerine bağlı olarak farklı gruplar da kurulabilecektir.

Projeler

Mithat Alam Film Merkezi, Türkiye’deki sinema kültürüne katkıda bulunmak adına, süreklilik arz eden ve uzun bir sürece yayılan bir takım projeler yürütmektir.
Bu projelerin en önemlilerinden biri Türk Sineması Çalışma Grubu’nda da yer alan gönüllü öğrenciler tarafından Türk sinemasının belleğini oluşturmak amacıyla başlatılan Görsel Hafıza Projesi’dir. Bir sözlü tarih çalışması olan Görsel Hafıza Projesi kapsamında, sinemanın herhangi bir alanında çalışmış kişilerle, ses ve video kayıt cihazlarıyla kaydedilen görüşmeler yapılmaktadır. Böylelikle, bu kişilerin, başka türlü kaybolacak olan birikimleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaktadır. Görüşmeler gerçekleştirilmeden önce bir çalışma grubu oluşturulmakta ve bu grup görüşmelere, seçilen kişiyle ilgili uzun ve kapsamlı bir araştırma yaparak hazırlanmaktadır. Proje kapsamında Giovanni Scognamillo, Filiz Akın, Vedat Türkali, Memduh Ün, Bülent Oran gibi birçok önemli isimle gerçekleştirilen uzun soluklu görüşmelerden oluşturulan belgeseller Türk Sineması’nın geçmişine dair zengin ve kalıcı bir kaynak sunmaktadır. Film Merkezi, Türkiye’deki sinema mirasını korumak adına, Görsel Hafıza Projesi’nde üretilen belgeselleri DVD formatında yayınlamaktadır (bugüne kadar yayınlanmış olan Görsel Hafıza Projesi DVD’leri için tıklayınız).

Mithat Alam Film Merkezi’nin bir başka önemli projesi olan Hisar Kısa Film Seçkisi ise Türkiye’deki kısa film üretimini teşvik etme ve yurtdışında tanıtma amacı taşımaktadır. Proje kapsamında her yıl, sinema alanındaki yetkin isimlerden oluşturulan bir jüri, yılın en iyi 10 Türk kısa filmini belirlemekte ve bu filmler daha sonradan Hisar Kısa Film Seçkisi DVD’si olarak yayınlanarak yurtiçi ve dışındaki film okulları ve festivallere arşivleme ve tanıtım amacıyla gönderilmektedir. Projenin temel misyonu, ulusal arenada boy gösteren başarılı kısa filmleri ve kısafilmcileri yurtdışındaki festivallere ve ulusal film merkezlerine taşıyarak Türkiye’deki kısa filmi ulusaldan uluslararası alana ulaştırmaktır.

Kısa Film ve Belgesel Destek Projesi kapsamında ise Film Merkezi’ne başvuran belgesel ve kısa film projeleri arasından desteklenmeye değer bulunanların ekiplerine, kamera ve/veya kurgu ekipmanlarını kullanma imkânı sağlanmaktadır.