Söyleşiler

Film gösterim programlarında işlenen temalar, sinema yazarları, akademisyenler, yönetmenler, oyuncular ve sinemacıların katılımıyla gerçekleştirilen Söyleşi ve Panellerle desteklenmektedir.

Retrospektifi yapılan yönetmen ve oyuncularla gerçekleştirilen söyleşiler, söz konusu isimlerin tüm kariyerlerinin üzerinden geçmeyi ve ortaya koydukları eserlere dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Tematik gösterim programları üzerine akademisyen ve sinema yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen paneller ise, filmlerde işlenen konuların tarihsel ve teorik bir çerçeveye oturtulmasını sağlamakta ve böylelikle gösterimleri takip edenler için bir kılavuz işlevi görmektedir. Ayrıca farklı sanat dalları ve meslek sahalarından (tiyatro, edebiyat, müzik, gazetecilik, siyaset…) saygıdeğer isimlerle de, uzmanı oldukları alanın perspektifinden sinemayla kurdukları ilişkiyi dile getiren söyleşiler gerçekleştirilmektedir.