Projeler

Mithat Alam Film Merkezi, Türkiye’deki sinema kültürüne katkıda bulunmak adına, süreklilik arz eden ve uzun bir sürece yayılan bir takım projeler yürütmektir.
Türkiye sinemasının belleğini oluşturmak amacıyla başlatılan Görsel Hafıza Projesi’dir. Bir sözlü tarih çalışması olan Görsel Hafıza Projesi kapsamında, sinemanın herhangi bir alanında çalışmış kişilerle, ses ve video kayıt cihazlarıyla kaydedilen görüşmeler yapılmaktadır. Böylelikle, bu kişilerin, başka türlü kaybolacak olan birikimleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaktadır. Görüşmeler gerçekleştirilmeden önce bir çalışma grubu oluşturulmakta ve bu grup görüşmelere, seçilen kişiyle ilgili uzun ve kapsamlı bir araştırma yaparak hazırlanmaktadır. Proje kapsamında Türk sinemasından birçok önemli isimle gerçekleştirilen uzun soluklu görüşmelerden oluşturulan belgeseller Türk Sineması’nın geçmişine dair zengin ve kalıcı bir kaynak sunmaktadır. Film Merkezi, Türkiye’deki sinema mirasını korumak adına, Görsel Hafıza Projesi’nde üretilen belgeselleri DVD formatında yayınlamaktadır.

Mithat Alam Film Merkezi’nin bir başka önemli projesi olan Hisar Kısa Film Seçkisi ise Türkiye’deki kısa film üretimini teşvik etme ve yurtdışında tanıtma amacı taşımaktadır. Proje kapsamında her yıl, sinema alanındaki yetkin isimlerden oluşturulan bir jüri, yılın en iyi 10 Türk kısa filmini belirlemekte ve bu filmler daha sonradan Hisar Kısa Film Seçkisi DVD’si olarak yayınlanarak yurtiçi ve dışındaki film okulları ve festivallere arşivleme ve tanıtım amacıyla gönderilmektedir. Projenin temel misyonu, ulusal arenada boy gösteren başarılı kısa filmleri ve kısafilmcileri yurtdışındaki festivallere ve ulusal film merkezlerine taşıyarak Türkiye’deki kısa filmi ulusaldan uluslararası alana ulaştırmaktır.

Kısa Film ve Belgesel Destek Projesi kapsamında ise Film Merkezi’ne başvuran belgesel ve kısa film projeleri arasından desteklenmeye değer bulunanların ekiplerine, kamera ve/veya kurgu ekipmanlarını kullanma imkânı sağlanmaktadır.